Organizasyon Yapısı

Kurumsal

Aydın'ın batıya açılan kapısında, sanayi ve kentleşmenin çevre ile mükemmel uyumunda, sanayinin yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, çağdaş teknolojilerden en üst düzeyde yararlanmak, imalat sanayi türlerinin planlı bir şekilde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi sağlamak için OrtaklarOrganize Sanayi Bölgesi sınırları içinde katılımcılara gerekli altyapısı oluşturulmuş alanları tahsis ederek, yasalarla belirlenen tüm hizmetleri; katılımcı, açık, etkin, süratli, yenilikçi, sürdürebilir, hesap verebilir biçimde kaliteli ve en az maliyetle yürütmek.