KURUMSAL

Hakkımızda

ORTAKLAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİLGİ NOTU 

KURULUŞ: 24 Ocak 1997 Tarih Mükerrer Sayılı Remi Gazete
ALAN: 121 ha
YER SEÇİMİ: 01.07.1997
SİCİL NO: 71


ALAN DAĞILIMI

1. Etap Sanayi Parsellerinin Alan Toplamı 647,230.71 m²
1. Etap İdari Sosyal Tesis Alanı 36,337.68 m² 
1. Etap Teknik Hizmet Alanı 16,800.00 m² 
1. Etap Arıtma Tesis Alanı  31,577.79 m²
1. Etap Donatı Alanları Toplamı (Yol-Park vs.) 314,102.18 m²
1.Etap Genel Alan Toplamı: 1,046,048.36 m²
2.Etap Sanayi Parsellerinin Alan Toplamı 79,961.56 m²
2. Etap Donatı Alanları Toplamı (Yol-Park vs.)  91,301.36 m²
2.Etap Genel Alan Toplamı: 171,262.92 m²

 

Sanayi Parsel Alanı Toplamı: 727,192.27 m²
Genel Toplam: 1,217,311.28 m²

 

KURUMSAL

Kuruluş Çalışmaları

 • 01.07.1997 tarihli yerseçimi komisyonun görüşleri doğrultusunda Ortaklar OSB ilan edildi.
 • 03.12.1997 tarih ve 11712 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden gelen yazıda Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi alanda yapılan etütler ve incelemeler sonucunda arazinin genel kullanım kabiliyetinin IV. ve VI. sınıf arazi olduğu ve tarıma elverişsiz olduğu tespit edildi.
 • DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı 08.2004 tarih 3451 sayılı yazısı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce OSB alanı içerisindeki 33,7 hektarlık kesimin IV. sınıf arazi olduğu gerekçesiyle OSB alanın sulama sahası dışına çıkartılması uygun görüldü.
 • 01.12.1997 tarihli yerseçimi raporunda Aydın Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü görüşünde belirtildiği üzere OSB alanı içerisinde olup da mücavir alan dışında olan parsellerin Belediye mücavirine dâhil edilmesi görüşü 12.04.2000 tarihinde yürürlüğe giren OSB Kanunu ile hükmünü kaybetmiş olup bütün yetkiler OSB’lere devredilmiştir.
 • 14.02.2001 tarihinde71 sicil no ile tüzel kişilik kazanıldı.
 • Ocak 2004 itibarıyla katılımcı kaydına başlanıldı.
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca görevlendirilen mühendislerle birlikte 11.03.2004 tarihinde arazide Gözlemsel Jeolojik ve Jeoteknik etüd yapıldı.
 • 16.05.2006 tarihinde OSB alanın Halihazır Haritası tamamlandı ve onaylandı.
 • Halihazır Haritanın onaylanmasına müteakip Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ve Aydın Bayındırlık İl Müdürlüğünce görevlendirilen mühendislerin kontrolünde, ihale ettiğimiz firma tarafından toplam 19 adet sondaj kuyusu açılarak ve deneyleri yapılarak arazi çalışmaları tamamlanmış olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 05.09.2005 tarih/ 011637 sayı ile Jeolojik ve Jeoteknik alan vizesi alındı.
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 11.07.2006 tarihinde OSB alan sınırımız son haliyle tescil edildi.


ARAZİ KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından  09.05.2006 tarihinde OSB alanı içinde bulunan şahıs parsellerinin alımı için Kamu Yararı Kararı alındı.
 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 31. maddesinin b fıkrası uyarınca 29.09.2006 tarih ve 363 sayılı yazı ile Germencik Tapu Sicil Müdürlüğüne şahıs parsellerine şerh koyulması hususunda müracaatta bulunuldu.
 • Maliye Hazine arazilerinin devri için Germencik Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’ne  05.09.2005 tarih ve 153 sayı yazı müracaatta bulunuldu. Maliye Bakanlığınca yapılan inceleme sonucunda  talep ettiğimiz taşınmazlar, 21.06.2007 tarihinde OSB’ye satışı uygundur yazısı ile Germencik Mal Müdürlüğünce hazine arazilerinin OSB’ye devri için yasal işlemlere başlanıldı ve I. Etap hazine arazileri ve şahıs arazilerinin satın alma işlemleri tamamlandı.

 
PROJE ÇALIŞMALARI

 • Haziran 2006 tarihinde İmar Planı ve Altyapı Proje İhalesi yapıldı ve proje çalışmaları başladı;OSB alanı Hâlihazır Sıkılaştırma ve Yüzey Nivelmanı tamamlandı.
 • Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Uygulama Projeleri Kapsamında yer alan Zemin Araştırma Raporu 07.11.2006 tarih ve 45258 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünce onaylandı.
 • OSB alanı içinden geçmekte olan 154 KV’lık Kuşadası –Germencik Enerji İletim Hattı güzergâhı boyunca 26.10.2006 tarih ve 7760 sayılı TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Md. yazılarında belirttikleri yüksekliklere riayet ederek inşaat yapmamızda bir sakınca görülmedi.
 • 09.10.2006 tarih ve 10382 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü XXI. Bölge Müdürlüğü OSB alanı içinden geçmekte olan Q700’lük kanalın ve yine OSB alanı içinden geçen Naipli çayının güzergâhlarının değiştirilip sağlık koruma bandından geçirilmesi uygun görüldü.
 • 27.10.2004 tarih ve 4024 sayılı BOTAŞ AŞ yazısında Nazilli-İzmir Doğalgaz iletim hattı güzergâhında Ortaklar OSB’ye 1.600 m uzaklıkta take-off vanası bırakıldı.
 • Ortaklar OSB’ye paralel 200 m mesafede Aydın – İzmir demiryolu hattı geçmektedir. Ortaklar merkezde bulunan yükleme – indirme rampasının yanı sıra Bölgemize daha etkin hizmet sunmak için TCDD tarafından yükleme - indirme istasyonu yapılması hususunda görüşmeler devam etmektedir.
 • OSB İmar Planı Taslağını hazırlayıp,  24.11.2006 tarih ve 391 sayı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ön raporla birlikte müracaat edilmiş, alanımızdan imar planında da görüldüğü üzere 56 adet sanayi parseli oluşmuş alanımızı I. ve II. etap olmak üzere iki parçaya ayırmak istediğimiz Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda kabul görmüştür. 16.05.2007 tarih ve 5170 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen birkaç plan notu eklenerek onaylı Hâlihazır Harita üzerine çizilerek bakanlık onayına gönderilmiş ve 13.02.2008 tarihinde İmar Planı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
 • İmar Uygulama ve Parselasyon çalışmaları 30.09.2009 tarihinde tamamlanarak parsellerin sanayi parsel tapuları çıkartılmıştır.

 
ALTYAPI ve ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

 • Ortaklar OSB’de Mart 2008 itibarıyla Bölge şantiyesi kurularak altyapı inşaatlarına başlanıldı.
 • Mayıs 2008 – Mayıs 2010 arası: İmar yollarının kazı ve dolgu çalışmaları yapıldı.
 • Haziran 2010 – Mayıs 2012 arası: Altyapı Projeleri kapsamında Drenaj, Atıksu, Yağmursuyu hatları döşendi. Naipli Çayı Deplase edildi. İmar yollarının dolgusuna devam edildi. Naipli Çayı üzerinde köprü inşa edildi.
 • Mayıs 2012 – Mart 2013 arası: Dolgusu yapılan imar yollarının kilitli parke ve asfalt kaplamasına yapıldı. Bölgemizin atıksu arıtma tesisi inşaatına başlandı. Temizsu iç hat şebeke inşaatına başlandı.
 • Mart 2013 – Aralık 2013 arası: Atıksu arıtma tesisi inşaatı tamamlandı ve makine montajına geçildi. Temizsu iç hat şebeke inşaatı tamamlandı. Yol kaplama çalışmaları tamamlandı. OSB yeni hizmet binası yapıldı. Bölgemizin enerji ihtiyacı için yeni Beton köşk trafo hizmete alındı. Sağlık koruma bandı içine kuşaklama kanalı açıldı.
 • Aralık 2013 – Haziran 2014 arası: Atıksu arıtma tesisi makine montajı tamamlandı ve devreye alındı. Atıksu arıtma tesisinin çevre düzenlemesi tamamlandı. Elektrik projeleri kapsamında iç hat aydınlatma şebeke inşaatı tamamlandı.
 • Haziran 2014 – Aralık 2014 arası: OSB'ye ait kuyu yerleri satın alındı ve sondaj çalışmaları yapıldı. 2000 m³ lük su deposu inşaatı yapımına başlandı. İç Hat OG ve AG hatlarının proje çalışmaları başlandı.
 • Aralık 2014 – Haziran 2015 arası: OSB'ye ait kuyular açıldı. 2000 m³ lük su deposu inşaatı yapımı tamamlandı. Açılan kuyulardan isale hattı döşendi. İç Hat OG ve AG hatlarının proje çalışmaları onaylandı.
 • 2016 yılında elektrik altyapı çalışmaları tamamlanarak sanayiciler Ortaklar OSB’nin altyapı şebekesinden elektrik dağıtımına başladı.
 • Yangın tehlikelerine karşı OSB Sağlık koruma bandında temizlik çalışmaları başlandı. 50 m genişliğinde 2.500 m uzunluğundaki toplan 12.77 hektarlık alan temizlendi, düzeltildi ve 5 m genişliğinde servis yolu açılarak stabilize malzeme ile dolgusu yapıldı.
 • Ayrıca temizsu şebekesine müdahaleyi kolaylaştırmak ve vanaları korumak adına rögarlar inşa edildi.
 • 09.03.2017 tarih 6956-2 sayılı Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu kararı ile Dağıtım Lisansı alınmıştır.
 • 2018 yılında OSB iç yollar beton parke döşeme işi, elektrik altyapısı tamamlanmış ve AĞUSTOS 2017 itibarıyla gaz izole hücre sisteminden elektrik dağıtımı yapılmaya başlanmıştır. 154/33 kV Ortaklar OSB Trafo Merkezi MART 2018 tamamlanarak fider bağlantıyla elektrik dağıtımı tarafımızdan kesintisiz bir şekilde sağlanmaktadır.
 • OSB’de hızla gelişen bilişim sektörü ve hizmetlerinden sanayicimizin yüksek verimle hizmet almasını sağlamak amaçlı metro Ethernet (fiberoptik) altyapısı tamamlanmıştır.
 • 2019 yılında Ortaklar OSB itfaiye ihtiyacını karşılamak üzere Aydın Büyükşehir ile yapılan protokol ile bina inşaatı OSB tarafından temin edilmek işletmesi Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere itfaiye birimi oluşturulmuştur.

Misyonumuz

Aydın'ın batıya açılan kapısında, sanayi ve kentleşmenin çevre ile mükemmel uyumunda, sanayinin yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, çağdaş teknolojilerden en üst düzeyde yararlanmak, imalat sanayi türlerinin planlı bir şekilde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi sağlamak için Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde katılımcılara gerekli altyapısı oluşturulmuş alanları tahsis ederek, yasalarla belirlenen tüm hizmetleri; katılımcı, açık, etkin, süratli, yenilikçi, sürdürebilir, hesap verebilir biçimde kaliteli ve en az maliyetle yürütmek.

Vizyonumuz

Aydın'ın imajına yakışır, bilimin ışığında, çağdaş teknoloji ürünleriyle donatılmış, altyapı hizmetleri tamamlanmış, tarım ve turizm sektörlerini destekleyen modern teknolojilerle üretim yapan tesisler ve bilişim sektöründe yoğunlaşmış, çevre dostu teknolojileri ön plana çıkarmış, hizmette kaliteyi, müşteri memnuniyetini önemseyen, sanayi ve teknoloji geliştirmede öncü bir Organize Sanayi Bölgesi olmaktır.

KURUMSAL

Bölge Planı

KURUMSAL

Galeri