HİZMET BİRİMLERİ

İmar ve Altyapı Birimi


Birim Yetkilisi; Halit İRİÇ
halit.iric@ortaklar.webolizma.org